bild
Serie

Testamenten och gåvor

Frimurarbarnhuset i Stockholm

 Volymer (5 st)

ReferenskodAnmärkning 
1Förteckningar över testamenten. Testamenthandlingarna nr 39, 41-46 saknas.
1) Konsul A Dreijer.
2) Grevinnan Hedvig Sack.
3) Bryggaråldermannen O Ström.
4) Fru Susanna Westerling.
5) Generallöjtnant E.Lybecker.
6) Bankosekreterare Herm Ibsonne.
7) Grosshandlare F Otto Bohman.
8) Överståthållare J A von Lantinghausen.
9) Generaldirektör O af Acrel.
10) Hovkällarmästare J Jacob Hartt.
11) Likv.komm. E Hyttring.
12) Källarmästare P H Fuhrman.
13) Fabrikör John Lönnroth.
 
214) Grosshandlare C Marin.
15) Överdirektör G Meijer.
 
316) Konsul Anders Arfwidsson.
17) Hovgravör A Willkommen.
18) Grosshandlare J H Gösche.
19) Kom.rådet J A Ernst.
20) KaptenlöjtnantJonas Staaf.
21) Brukspatron J Hjerpe och Fru Ch Lindeman.
22) Kamrer G Törnequist.
23) Fabrikör Jacob Norin. (Nr 22 och 23 inbundna först i band 214 a).
 
424) Grosshandlare C M Nyström.
25) Superkargör J A Smedberg.
26) Häradshövding E Theet.
27) Gördelmakare J F Berin.
28) Överdirektör A Hardt.
29) Landshövding Sam Sernskjöld.
30) Jacob von Balthazar.
31) Kamrer Jacob Möller.
32) Revisor J E Pfeil.
33) Kammarrådet J Lönnberg.
34) Grosshandlare J M Heideman.
35) Överste B Malmskjöld.
36) Möbelhandlare A F Grewesmühl.
37) A J Grill född Grill.
38) Kom.rådet L Reimers P:son.
39) Slottsfogden Pehr Westerström
saknas (se prot 4/3 1812).
40) Lärftskrämmästare A Lindquist. Handlingarna nr 35-38 och 40 inbundna först i band 215 a.
41) Stadsmäklare J C Bruun 23/2 1815.
42) Överstelöjtnant C Koskull 21/3 1817.
43) Hovapotekare Eric Bylund 10/9 1818.
44) Koffertikapten B W Westerlund se protokoll 12/10 1820.
45) Amiralitetskammarrådet G T Herdman, se prot 15/2 1822.
46) Sidenfabrikör C Hedström 6/6 1822.
 
51) Fru Sofie Alms legat.
2) Hovintendent J C Hoffmans gåva.
3) Friherre och friherrinnan B von Beskows testamente.
4) Grevinnan Louise Meijerfeldts testamente.
5) J Horner och M L Stens testamente.
6) Fabrikör J Söderbergs testamente.
7) Handlare J Törnlunds donation.
8) Byggmästare J Anderssons fond.
9) Fru Emma Wallins testamente.
10) Okänd givare, Livmedikus Westfelt/ donation.
11) Leg.rådet B G H Boelsche donation.
12) Fabrikör J C Hammelmanns testamente.
13) Greve A F H Hamiltons testamente.
14) Överkomm. C J Trolles testamente.
15) Reg.läkaren C A Opphoffs testamente.
16) Kammarherre A Roos af Hjelmsäters testamente.
17) Bat.läkaren G A Lettströms gåva.
18) Fru A Wulffs testamente.
19) Fabrikör L Borns testamente.
20) Överingenjör J Danielssons testamente.
21) Doktor C Hahns testamente.
22) Fabrikör A W Lundins testamente.
23) Reg.rådet L A V Rydins testamente.
24) Doktor C A Haaks testamente.
25) J Billows testamente.