bild
Serie

Övriga handlingar

Borgeby kyrkoarkiv

Serien i arkivboxar. Predikningar 1915-1933 som i äldre förteckning anges ligga i volym N III a:1 påträffades inte vid förteckningsarbete 2018.

 Serier (1 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
Se: SE/LLA/30041/D 1Handlingar rörande jus patronatus och kyrkan1688 – 1923Diverse handlingar rörande patronatsrätten. 

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/LLA/13036/C I/11546 – 1797Series pastorum 1546-1797, biografiska data angående prosten Christopher Adam Junghans 1681-1743, samling av åtskilliga händelser 1709-1769, vägdelning 1765, överenskommelse i tomttvist mellan åboar i Borgeby 1775, Lunds biskopskrönika (Winstrup-Benzelius). 
11742 – 1983"Underrättelse om Borgeby och Lyddeköping församlingars tillstånd ifrån 1742 till 1796". Karta över gatindelningen i Borgeby kyrkby 1780 (kopia). "Underrättelser om Borgeby Gods, Series Pastorum med mera som kan lämna upplysningar om varjehand ämnen" 1768, 1797 med avskrift 1983. Handlingar angående patronatsrätten 1883-1923, med avskrifter fr.o.m. 1723. Räkenskapsbok för Borgeby kyrkliga syförening 1937-1958. Räkenskapsbok för Borgeby kyrkliga arbetsförening 1957-1971. Series Pastorum, odat. (efter 1973). 
Se: SE/LLA/13036/J/11765 – 1832Väghandlingar 1765. Taxeringslängd 1832. 
21914 – 1920Postbok.