bild
Dossier-akt

[Rester av dossiersystemet enligt 1818 års generalinventarium]

Utrikesdepartementet med föregångare

Brev från Karl XIV Johan till utrikesstatsministrarna L. von Engeström och G. af Wetterstedt. Skrivelser från Karl Johan till von Engeström finns även i G 37, vol 7 och E 2 BA:1, samt till af Wetterstedt i Wetterstedt-Gyldenstopeska samlingen

 Arkiv (1 st)

 Volymer (1 st)

Referenskod 
Lagrad i: SE/RA/221/2210.01.1/F/F 1/F 1 A/5