bild
Serie

Övriga längder

Bjuråkers kyrkoarkiv

 Volymer (9 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11844 – 1924Frejdbok
Lev 97/1972
Volymen upplagd 1871
 
21968Pärm. Diarium för kyrkobokföringsärenden. 
31968Pärm. Signaturförteckning och personaluppgifter. 
- [H0001]18601860-talet
Förteckning över barn för vilka uppfostringshjälp erhållits från Serafimerorden
Se A I:14 a
 
- [H0002]1866Förteckning över dömda
Se A I:14 a
 
- [H0003]18801880-talet
Förteckning över baptister samt
blinda och döva
Se A I:16 b
 
- [H0004]1880 – 18901880-1890-talen
Förteckning över blinda, dövstumma och sinnessjuka
Se A I:18 c
 
- [H0005]1880 – 18901880-1890-talen
Förteckning över okonfirmerade, odöpta och baptister
Se A I:18 c
 
- [K0001]1880 – 18901880-1890-talen
Förteckning över gratialister, krigsmanskap tillhörande Delsbo
och Forsa kompanier