bild
Serie

Återuppbyggnaden av Katarina kyrka efter branden 1990

Katarina kyrkoarkiv

Serien består, med några få undantag, av återuppbyggnadsprojektets handlingar. För ritningar, se serien O III b.

Volym 9, 16 och 26 förvaras i klimatarkivet och måste beställas minst ett dygn innan framtagning.

 Volymer (42 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11990 – 1991Dagböcker (vilka jobb som utförts, vilka som har jobbat, väder m.m.) för projekt nr 436044, 1990-12-03 - 1991-09-12, fr.o.m. 1991-09-04 byts projektnumret till 70644. Tryck "Katarina kyrka och församling 1564-1990" utgiven av Katarina församling 1991. 
21990 – 1992Projektspecifikation och hyresavtal för projekt nr 436044 /70644. 
31990 – 1993Avtal från 1990. Etablering; upphandling av bodar, maskiner, kranar 1990-1993. 
41990 – 1994Fakturor Sigvard Carlsson, bokade, för projekt nr 436044/70644. 
51990 – 1994Projektpärm med register, bl.a. historik om Katarina, brandskydd, tidplan, kontrakt 1990-1994. Kopia av artikel från tidskriften "Väg- och Vattenbyggaren" nr 5/1993 som handlar om Katarina kyrkas återuppbyggnad. 
61990 – 1994Plåt- och smidesarbeten (med förfrågningsunderlaget för 1985-1987) 1991. Beställningar för projekt nr436044/70644, 1990-1992. Ekonomi, tidplaner (R. Svensson) 1991-1994. 
71990 – 1995Projekterings- och byggmötesprotokoll. 
81990 – 1995Kyrkvärd Olof Hammarlunds samling rörande branden, fotografier, historik, tidningsartiklar 1990-1995. Uppsats "Branden och Katarina kyrka. Engagemang och social mobilisering" av Torbjörn Jonsson, Uppsala universitet, 1993. 
91991Fotodokumentation (färgfotografier) över återuppbyggandet. Från fotopärm A-B, med register för A.

På grund av byte till specialkartong för foto har volym 9 splittrats i 9 A och 9 B.
 
101991Lagtidsrapporter, resedeklarationer, tidrapporter för projekt nr 436044/70644. 
111991 – 1992Dagböcker för projekt nr 70644, 1991-09-04 - 1992-09-14. 
121991 – 1992Projektpärm med register - Delprojektförteckning nr 70644; kontraktsarbeten entreprenad (frostskador, brandskydd, källare, invändiga arbeten m.m.). 
131991 – 1992Projektpärm med register - Projektering (Christer Svensson): skyddsronder, byggmötesprotokoll, specialmötesprotokoll, installationsmötesprotokoll, produktionsmötesprotokoll, korrespondens m.m. 
141991 – 1992Svartvita fotografier (Olle/Roffe) från januari 1991 - våren 1992, samt odaterade. 
151991 – 1992Negativ till fotografierna i volym 14. Förvaras i klimatarkivet. 
161991 – 1993Fotodokumentation (färgfotografier) över återuppbyggnaden. Från fotopärm C-D 1991-1992, register till D. Fotografier (6 st) odat. Tidningsartiklar om branden 1991-1993.

På grund av byte till specialkartong för foto har volym 16 splittrats i 16 A och 16 B som förvaras i klimatarkivet. Tidningsartiklarna i 16 C och dessa förvaras i kart- och ritningsarkivet.
 
171991 – 1993Fakturor, bokade, för projekt nr 62761 ca 1991-1993. Fakturor för delprojekt (frostskador, brandskydd, källare, invändiga arbeten puts, ställningar) ca 1991-1993. 
181991 – 1993Laglönelista 1991-1993, lagtidsrapporter 1992 för projekt nr 436044/70644. 
191991 – 1994Fakturor A-E, bokade, för projekt nr 70644. 
201991 – 1994Fakturor F-K, bokade, för projekt nr 70644. 
211991 – 1994Fakturor L-Z, bokade, för projekt nr 70644. 
221991 – 1994Fakturor A-D, levererade, för projekt nr 70644. 
231991 – 1994Fakturor E-K, levererade, för projekt nr 70644. 
241991 – 1994Fakturor L-W, levererade, för projekt nr 70644. 
251991 – 1995Kostnadsberäkningar 1991-1992. Ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA) för projekt nr 436044/70644, 1991-1992. Information, portgångsjärn, stengolv i västra skeppet, visningsenkät 1992. Verifikationslista för projekt nr 70644, 1992-1995. Dagbok, grävbolaget, projekt nr 61206, 1992-1995. 
261992 – 1993Fotodokumentation över återuppbyggnaden (färgfotografier). Från pärm E-G, register till E-F.

På grund av byte till specialkartong för foto har volym 26 splittrats i 26 A och 26 B.
 
271992 – 1993Dagböcker för projekt nr 70644, 1992-09-15 - 1993-12-16. 
281992 – 1993Lagtidsrapporter 1992, löne- och frånvarolista 1993 för projekt nr 70644. 
291992 – 1993Anteckningar från ÄTA-sammanträden (Ändrings- och tilläggsarbeten) 1992. Projektspecifikationer (Johan Widén) för projekt nr 70644 september 1992 - februari 1993. 
301992 – 1994Diverse handlingar rörande källare 1992-1993. Fakturor, bokade och levererade 1993 för projekt nr 62247. Fakturor, obokade, 1993-1994 för projekt nr 62247. Fakturor, obokade, 1993-1994 för projekt nr 62761. 
311993Lagtidsrapporter för projekt nr 70644. 
321993 – 1994Dagböcker för projekt nr 70644, 1993-12-17 - 1994-04-22. Kvalitetssäkring 1993. Målning (inre), Ove Hidmark arkitektkontor AB, 1994. 
331993 – 1994Dagböcker för projekt nr 62760, t.o.m. 1994-04-14. 
341993 – 1995Fakturor på invändiga arbeten, bokade, från Sigvard Carlsson för projekt nr 62760. 
351993 – 1995Projektspecifikationer (Johan Widén) för projekt nr 70644, mars 1993 - februari 1994. Reklamationer 1993-1995. 
361993 – 1996Fakturor A, bokade, projekt nr 62760 1993-1996. Fakturakopior, invändiga arbeten, projekt nr 62760, 1993. Fakturor N-Ö, obokade, projekt nr 62760, 1995. Fakturor, obokade, projekt nr 436044, 1995. Kostnadsavstämning 1994. 
371993 – 1996Fakturor invändiga arbeten B-H, bokade, projekt nr 62760. 
381993 – 1996Fakturor invändiga arbeten I-L, bokade, projekt nr 62760. 
391993 – 1996Fakturor invändiga arbeten M-R, bokade, projekt nr 62760. 
401993 – 1996Fakturor invändiga arbeten S-W, bokade, projekt nr 62760. 
411994 – 1995Dagböcker för projekt nr 62760, fr.o.m. 1994-04-15. 
421995Två VHS-band, båda digitaliserade och tillgängliga på arkivserver: VHS-band "Katarina kyrka. Återuppbyggnaden efter branden 1990", Katarina församling 1995. VHS-band "Smide för Katarina kyrka", produktion Rolf Nilsson, Lennart Rudström odat. Tryck "Katarina kyrka maj 1990 - maj 1995, utgiven av Katarina församling 1995. Tryck "Katarina kyrka. Återuppbyggnaden 1990-1995", utgiven av SIAB AB, Stockholmsregionen, Husbyggnadsavdelningen 1995.