Måndag den 24 januari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Serie

Skolrådets handlingar och andra handlingar angående skolväsendet

Söderala kyrkoarkiv

Serien i arkivbox.

 Volymer (14 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1847 – 1867Skolreglemente 1847 och 1867. Ingår i L II a: 4. 
- [H0002]1854 – 1860Skolrådshandlingar 1854, 1857 och 1860. Ingår i L V a: 11. 
- [H0003]1859 – 1872Uppgifter angående folkundervisningen. Ingår i L II a: 4. 
- [H0004]1867Handlingar angående skolplatser. Ingår i L II a: 4. 
- [H0005]1868 – 1871Förteckning över folkskolemedel. Ingår i L II a: 4. 
- [H0006]1869 – 1870Debetsedlar. Ingår i L II a: 4. 
- [H0007]1869 – 1872Handlingar angående skolhusbyggnaden. Ingår i L II a: 4. 
11869 – 1931Kladdanteckning angående kyrko- och skolrådets sammanträden 1869-1872, handlingar rörande skolhusbyggen samt ritningar 1874-1923, handlingar rörande lärarnas pensionsrätt 1876-1928 spridda år, handlingar rörande statsbidrag till lärarlöner 1898-1920 spridda år, redovisning över kredit hos AB Mälarprovinsernas bank 1920-1922, inventarieförteckningar 1871, 1877 och 1931. 
- [H0008]1871 – 1872Förteckning över barn i brädgårdsarbete. Ingår i L II a: 4. 
21873 – 1921Skolrådets handlingar 1873-1882, uppgifter angående folkundervisningen 1873-1886, handlingar rörande skolväsendet 1894-1921, reglementen 1896-1920 spridda år. 
- [H0009]1873 – 1927Skolrådets handlingar. Ingår i K III b: 1. 
31882 – 1907Ansökningshandlingar till lärartjänster (ordnade i alfabetisk ordning efter efternamn) A - K. 
41882 – 1923Ansökningshandlingar till lärartjänster (ordnade i alfabetisk ordning efter efternamn) L - Å 1882-1907, anhållan om frånträde av tjänst 1923. 
51883 – 1931Skolrådets handlingar.