Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Husförhörslängd

Bjurholms kyrkoarkiv

Serien inbunden

 Volymer (16 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11819 – 1826Förhörs- och kommunionbok 
21827 – 1833 (1834)Förhörs- och kommunionbok
Innehåller även:
förteckning för mantalsskrivning u.å
 
31834 – 1840Förhörs- och kommunionbok 
41841 – 1848Lev 7/1952
Förhörs- och kommunionbok Anm: innehåller spridda anteckningar även senare
 
51849 – 1854Lev 31/1962
Anm: innehåller spridda anteck- ningar även senare Förhörs- och kommunionbok
 
6a1855 – 1864Lev 31/1962
Skrift- och kommunionbok
 
6b1855 – 1864Lev 31/1962
Skrift- och kommunionbok
 
7a1865 – 1874Lev 5/1972
Med folkmängdsuppgifter 1865-1873
 
7b1865 – 1874 (1875)Lev 5/1972 
8a1875Lev 5/1972
Husförhörs- och kommunionbokFol 1-236
 
8b1875Lev 5/1972
Husförhörs- och kommunionbokFol 237-345
 
8c1875Lev 5/1972
Husförhörs- och kommunionbokFol 346-457
 
9a1876 – 1886Lev 5/1972
Husförhörs- och kommunionbokFol 1-309
 
9b1876 – 1886Lev 5/1972
Husförhörs- och kommunionbokFol 310-608
Anm: med befolkningsstatistiskauppgifter 1815-1855 i volymens början
 
10a1887 – 1896Lev 5/1972
Fol 1-383
Inneh även:
förteckning över döv-stumma och blinda personer, ute-slutna från nattvarden, barnhus-barn, personer som ej begåttnattvarden, innehavare av kommu-nala m.fl befattningar 1887-1896.
 
10b1887 – 1896Lev 5/1972
Fol 1-383 Anm: med angivande av husförhörs-rotar i början av volymenSerien avslutad