bild
Serie

Uppgifter till landshövdingens femårsberättelser

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien avser till landskontoret inkommet underlag till landshövdingens femårsberättelse över Gävleborgs läns ekonomiska tillstånd. Häri ingår rapporter rörande: topografiska och klimatologiska förhållanden, invånare, näringar, kommunikationer, kamerala förhållanden, skolor, fångvård, hälsovård, fattigvård samt över länets organisationer. Materialet till stor del uppställt i tabellform. Serien i arkivkartong.

 Volymer (2 st)

ReferenskodTid 
11845 – 1875 
21876 – 1911