Måndagar mellan kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Församlingsböcker enligt lösbladssystem, avställda blad

Hamrånge kyrkoarkiv

Serien i arkivkartong

Avställda blad ordnade efter fastighet och personnummer

Vid ändrad fastighetsbeteckning sorterad på senaste fastighets-
beteckning, se ändringslista

 Volymer (15 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11968 – 1991Axmar - Bergbacka 
21968 – 1991Fjället - Hagsta Samf 
31968 – 1991Hari - Norrsundet 2:50 
41968 – 1991Norrsundet 2:52 - 2:161 
51968 – 1991Norrsundet 2:162 - 4:13 
61968 – 1991Norrsundet 4:15 - 4:22 
71968 – 1991Norrsundet 4:23 - 15:5 
81968 – 1991Norrsundet 15:6 - 15:18 
91968 – 1991Norrsundet 15:20 - 15:28 
101968 – 1991Norrsundet 15:29 - 20:18 
111968 – 1991Norrtjärn - Totra 
121968 – 1991Vassen - Vi 26:1 
131968 – 1991Vi 27:1 - 45:27 
141968 – 1991Vi 45:28 - Åbyn 4:36 
151968 – 1991Åbyn 5:4 - Åbyn 66:1
På församlingen skrivna
Utan känt hemvist

Serien avslutad