Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Volym

[Volymförteckning]

Avskrifts- och kopiesamlingen

Grunddata

ReferenskodSE/HLA/9010002/Vol./1c
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/nEOyjbeKroPFjDqwkUcOZ1
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand

Innehåll

Allmän anmärkning57. Filateli. Kopia av objekt 1209: tjänstebrev till kronojägare E Sahlin, Haverö, dat 27/8 1874.
58. Filateli. Kopia av objekt 1084: brev till brandstodsdirektionen i Härnösand, dat 24/8 1844.
59. Filateli. Kopia av objekt 1155: se nr 58, dat 1844 6/12.
60. Filateli. Kopia av objekt 1166: brev till bruksinspektor N N Helleberg, Söderhamn, dat 9/10 1854.
61. Dombrev vid ting i Kornsjö, Nätra år 1413 (1493?) avseende tvist mellan Sibjörn i Hummelvik och Ingield i Bredånger ( ID 2692/1979). Se volym. 1b-51.
62. Kopia av beslut om avskedande av soldaten vid Kungliga Hälsinge infanteri nr 139 Jon Ersson Sjöman.Dat 6 Sep 1774. Gåva från ÖLA 1982-04-23.
63. Bondedagbok av kyrkvärden Per Norén i Överbodvill, Resele åren 1783-1848.
64. Genealogiska uppgifter om Ludvig Aden, William Rudolph Lundin, Johan August Öberg, Joseph Nathaniel Öberg och Peter Wahlberg vilka emigrerat från Gävle till Australien.
65. Anteckningar från flottningsepoken på Indalsälven. 1902-1920.
66. Kopia av objekt 19205: Kronofogden i Västerbottens läns tredje fögderi, avkortningslängd 1723-1739.
67. Kopia av objekt 19209: Kronofogden i Västerbottens läns tredje fögderi, skjutsräkenskaper 1808-1810.
68. Kopia av objekt 19210: Kronofogden i Västerbottens läns tredje fögderi skrivelse 1809.
69. Skifteshandlingar från Högsta, Gudmundrå, 1799.
70. Handlingar rörande inventering av C G H Schermans räkenskaper och egendom 1869. Mikrokort S 5883, i exp. Lev 189/1988.
71. Nedre Justitierevisionen, Besvärs- och ansökningsmål, utslagshandling 11 aug 1876, C G H Scherman. Mikrokort S 5882, i expeditionen. Lev 189/1988.
72. Kopia av dokument angående Christine Planström, Torneå, från klostret Tresor, Normandie, 1785.
73. Kopia av dokument från ö byakista, Borgsjö, år 1490 och 1518.
74. Handlingar rörande två sänkstenar upphittade i Nolby, Njurunda.
75. Handlingar rörande glidflygplanet NFK 1, 1936. (Njurunda).
76. Avskrift av Borgsjö tingslag - häxprocess 1674 (Ur volym. A I:4).
77. Kopia av båtsmanskontrakt o. - rulla för nr 19 Östman vid Norrlands 3 roteringskompani (Huggning och Nässland, Säbrå).
78. Kopia av avskrift avseende Konventionen i Kalix 1890.
79. Kopior avseende Ångfartyget "Johan Nybergs" förolyckande 1915 utanför Nordmalingskusten. (Även volym. 135).
80. Kopior av Sockennämndens i Ed protokoll 1848-1862 (Lev 134/1993). Gåva av Sollefteå kommun.
81. Utdrag ur Tuna tingslags dombok 1884 25/9 med renskrift. (Lev 138/1993).
82. Artikel om majoren Blank på Lingarö (Lev 119/1993).
83. E.J. Björners Avskrifter av Brocmans excerpter: Underlagsmän i Medelpad med mera. Ur vol. M 10:8, inl.av
84. Kopior ur tidningen idun:s årgångar 1905 och 1906 angående författaren Olof Högberg. Inlämnat. av Thord Bylund 931008.
85. Kopia av fastebrev 1823 ur Selångers tingslag, Medelpads Domsaga.
Inlämnat. 931011 av Lorentz Hatt.
86. Förteckning över Finska flyktingar i Härnösands stift. Skriven 2/9 1715. Äldre kommitéarkiv i RA.
87. Släkthandlingar efter Erik Abraham Olofsson 1844-1920 Porjus, Jokkmokk, "Porjusgubben".
Inl. 5/2 1992 av Tage Nyström, Härnösand.
88. C.G Nordins förslag angående anläggande av kapell i Västerbottens län 1781. Kopia av Kammarkollegiums skrivelse till Kungl. Maj:t . 18 oktober 1781.
89. Gränsdragningsförrättning på Härnön 1574.

Kontroll

Skapad2009-03-16 16:33:27
Senast ändrad2009-03-30 13:11:27