För närvarande är det problem med sökningar och sidvisningar i söktjänsten, felsökning pågår.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Handlingar rörande kyrklig jord och kyrkliga fastigheter förvaltade av pastoratet

Fryksände kyrkoarkiv

Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på O. Serien är avslutad.

 Volymer (25 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/VA/13131/P II/4Odat.Anteckningar om församlingens boställen. 
11675 – 1856Avskrifter och original rörande kapellans- respektive kyrkoherdebostället Stommen enligt särskild specifikation i bunten. Häri även handlingar rörande prästerskapets avlöning 1775-1856 (avskrifter och original), omf. pastoratet, enligt särskild specifikation i bunten, avskrifter av kyrkoherdefullmakt 1819 och Kungl. Maj:ts brev om prästs tillsättande i Lekvattnet 1850, Levgrenska donationsbrevet för Torsby bruks skola 1833-1834, avskrift av Brogrenska donationsbrevet (avseende Vitsand) 1839 samt domboksutdrag rörande häradssyn å uppdämning i Badasjöarna 1808. 
21861 – 1962Protokoll vid syner och ekonomiska besiktningar å kyrkoherdebostället Stommen. 
31867 – 1958Skogsindelnings- och skogshushållningsplaner samt andra handl. rörande Stommens skog. 
41872 – 1915Handl. rörande inköp och bebyggande av komministergårdarna i Fryksände och Vitsand. Häri även kommittérades för komministergårdarna protokoll 1889, handl. 1872-1893 samt räkenskaper 1891-1896. 
51878 – 1954Handl. rörande löneboställen och lägenheter under Stommen 1:1 enl. specifikation i bunten. 
61887 – 1935Tomtarrenden, Stommens mark. 
71888 – 1947Handl. rörande kyrkoherdebostället Stommen enl. specifikation i bunten. 
81928 – 1949Tomtarrenden, Stommens mark. 
91928 – 1955Tomtarrenden, Stommens mark. 
101928 – 1968Komministerbostaden Önnerud. Se specifikation i bunten. 
111928 – 1969Lönebostället Önnerud. Se specifikation i bunten. 
121928 – 1968Lönebostället Rottnedal. Se specifikation i bunten. 
131928 – 1968Lönebostället Stommen samt åtkomsthandl. 5/16 Björnidet (Stommen 12) 1937. Se specifikation i bunten. 
141937 – 1950Tomtförsäljningar, köpebrev, köpekontrakt samt andra handl. ang. försäljning av kyrklig jord. 
151940 – 1958Komministerbostäderna i Lekvattnet, Rottnedal och Högåsen (Stengårds utskog 1:140). Se specifikation i bunten. 
161943 – 1959Tomtförsäljningar, köpebrev, köpekontrakt samt andra handl. rörande försäljning av kyrklig jord. 
171961 – 1972Lönebostället Svenneby. 
181936 – 1979Västanvik 1:42 1936-1979, Lekvattnet Södra 1:75 1952-.1970 samt Östmark 1:387. "Tvisten". 
191938 – 1970Tomtförsäljningar. Avskrifter av köpebrev och kontrakt samt andra handl. ang. försäljning av kyrklig jord. 
201943 – 1959Stommen 1:15 Jolfall. 
211945 – 1966Skriftväxling rörande försäljning av kyrklig jord. 
221945 – 1964Tomtarrenden, Stommens mark. 
231960 – 1975Tomtförsäljningar. Avsrkfter av köpebrev och kontrakt rörande försäljning av kyrklig jord. 
241962 – 1963Handl. och entreprenadkontrakt rörande uppförande av komministerbostad i kv. Komministern.