Måndag den 21 juni kl. 16.30–18.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Verifikationer till kollektböckerna

By kyrkoarkiv, Dalarnas län

Kvartalsredogörelser och verifikationer för kollekter fr o m 1918 gallras med 10 års frist med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19.