bild
Serie

Historiska anteckningar, församlingsblad samt frivilliga församlingsorgan

Täby kyrkoarkiv

 Volymer (16 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/SSA/1578/C I/11713Noteringar om "Hvad sällsamt i socknen sig tilldragit af ens eller annans onde bedrift". 
Se: SE/SSA/1578/L I a/11757 – 1842Series pastorum 1323-1842, upprättad omkring 1757-1842. Längd över komministrar i Täby 1593-1803(1811), upprättad omkring 1757-1811. 
11763 – 1997Kronotiondeanordningar 1837-1848. Fryktalslängder 1862-1863. Kopior ur "Sokne Skrifware" av D. Tilas 1763 (kopierade 1960). Rustning- och roteringslängder 1870-tal. Dora Lamms anteckningar om Näsby 1902-1942. D. F. Lundgrens avhandling "En afhandling om Täby socken från slutet av 1700-talet" 1929. Stadgar för Täby kyrkliga ungdomskrets odat. Dokumentation rörande protesterna mot proposionen om nedläggning av kyrkans förskoleverksamhet 1973 Täby kyrkas kammarkörs resedagbok från Peking 1997. Uppsats om Täby församling, Stockholms universitet Institutionen för företagsekonomi, 1997. 
21774 – 1857Reglemente för sockenmagasinet 1774, fattigvårdshandlingar 1811, 1838-1857. 
31813 – 1853Kungl. brev angående Danviks hemman (avskrift) 1813. Kammarkollegii utslag på anmärkningar angående nedsättning av hemmansvärdet 1825. Konsistorii brev på riksdagskontingent och änkehjälp inom Östra Roslags prosteri 1838. Kungl. Maj:ts resolution på v. pastor E. Wettergrens besvär angående utskänkningsrättigheter vid Löttinge lund (original) 1850. Kungl. Befallningshavandes utslag angående krogens i Ullnaby flyttning till Öster Arninge 1850. Kungl. Bafallningshavandes utslag angående vägarbeten på vägen Stockholm-Roslagen 1851. Kungl. Befallningshavandes resolution angående kronobeväringen 1852. Protokoll vid sammanträde mellan deputerade från Täby, Ö. Ryd och Danderyd för att utarbeta förslag till anskaffandet av läkare 1853. 
41853 – 1857Utdrag ur sockenstämmoprotokoll m.m. 1738-1757. Alfabetiskt sakregister. 
51926 – 1990Täby församlings Blomsterfond. Protokoll, årsmöteshandlingar 1926-1957, 1966-1990, 1972, kassaböcker 1927-1955, 1957-1990. 
61928 – 1995Täby kyrkliga missionsförening (syföreningen). Protokoll (kopia) från konstituerade sammanträde 1934-10-25, kassaböcker 1934-1955.

Församlingshemmet Täby gård. Kassabok 1951-1953, revisionsberättelser 1952, information om utgivning av Täbybladet 1951.

Täby scoutkår (kårchef kyrkkoherde Lindén). Protokollsutdrag, rapporter, brev 1928-1942.

S:t Olofsgårdens vänner. Kassabok 1948-1957.

Information om Näsbyparks kyrkliga syförening 1978-1995.
 
71944 – 1998Syföreningen i Viggbyholm/S:t Olofs kyrkliga syförening. Protokoll, årsmöteshandlingar 1944-1986, kassaböcker 1932-1986, jubileumsskrift 1923-1998 "75 års gemenskap och arbetsglädje". 
81954 – 2001Kontrakt, noter, program till kyrkospelet "Himlablomster" 1997. Tryck och informationsblad om Täby församlings kyrkor 1964-2001. CD-skiva av Täby kyrkas kammarkör "Ringen, i klockor...". Kyrkoblad från Näsbypark 1981-1986, S:t Olof 1983-1987, Täby kyrka 1983-1988, Tibble 1983-1986. 
91959 – 1967Församlingstidningen Kyrkfönstret. 
101968 – 1971Församlingstidningen Kyrkfönstret. 
111972 – 1976Församlingstidningen Kyrkfönstret. 
121977 – 1984Församlingstidningen Kyrkfönstret. 
131985LP-skiva med Täby kyrkas kammarkör "Otto Olsson: Te Deum Op 25, Jean Langlais: Messe Solennelle (1950)". Producerad i samarbete mellan kören och Täby församling. Digitaliserad. 
141985 – 1999Församlingstidningen Kyrkfönstret.