bild
Serie

Handlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord

Dalarö kyrkoarkiv

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/SSA/1493/O I a/11732 – 1873Handlingar rörande kyrkan och prästgården 1732, 1786-1787, 1806-1807.
Komministerboställe Hässelmara 1804-1873.
 
11876 – 1978Boställen. 
21924 – 1963Överenskommelser, avtal, arrendekontrakt och protokoll m.m. angående pastoratets fasta egendomar. 
31931 – 1956Arrendekontrakt och diverse andra handlingar rörande pastoratets fasta egendomar. 
41933 – 1953Skogshushållningsplaner jämte diverse andra handlingar angående pastoratet. 
51971 – 1997Dalarö församlingshem "Gammelgården". 
61962 – 1993Lagfarter, köpebrev m.fl. handlingar angående fastigheter 1962-1989.
Skogsförsäljningskontrakt 1966.
Entreprenadkontrakt, utvidgning av Dalarö kyrkogård 1978.
Bygglov, ekonomibyggnad på Dalarö kyrkogård 1984.
Spridda handlingar angående renovering m.m. av olika fastigheter 1973-1992.
Handlingar angående framtida minneslund 1993.