Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Handlingar angående prästerskapets löneförmåner

Söderhamns kyrkoarkiv

Serien i arkivkartong.

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11866 – 1938Förslag till lönereglering för prästerskapet, handlingar och ritningar angående kyrkoherde- och komministerboställena samt angående inrättandet av komministratur i Sandarne, 1915 - 1916. Häri även ritningar. 
- [H0001]1906Handlingar angående prästerskapets enke- och pupillkassa.
Se K V:3
 
21937 – 1959Handlingar angående kyrkoherdebostaden och komministerboställena med förslag till ändrings- och ombyggnadsarbeten. Häri även ritningar. 
31961 – 1985Handlingar angående bestämmelser för tjänstebostäder, 1961 resp befrielse från skyldigheten att tillhandahålla tjänstebostad, 1984 - 1985. Häri även ritningar.