bild
Serie

Handlingar angående prästerskapets löneförmåner

Ekshärads kyrkoarkiv

Serien utgör en fortsättning på serie O. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11883 – 1903Kungl. Maj:ts resolution i anledning av förslag till lönereglering i Ekshärad m. fl. församlingar 13/4 1883. Uppgifter till avlönings- och pensionsstatistiken (häri även uppgifter för vid folkundervisningen anställda)) 1887, debiterings- och uppbördslängder 1901-1903. 
21903 – 1914Debiterings- och uppbördslängder 1904-1914, avkortningslängder och restlängder. 
31919 – 1990Uppgifter till prästlöneregleringen samt yttrande över prästlönesakkunnigas förslag 1919-1920, Kungl. Maj:ts resolution ang. lönereglering för prästerskapet i Ekshärad 15/7 1932, div. handl. ang. prästerskapets löneförmåner samt arbetsfördelning mellan kyrkoherden och komministern i Ekshärad.