bild
Serie

Bilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t o m 1967

Gräve kyrkoarkiv

Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11887 – 1899Värnpliktslistor, ej alla år. Innehåller även bilagor till flyttningslängderna 1906-1915, till födelse- och dopböckerna 1897-1915, ej alla år, till konfirmationsböckerna 1913-1915, till lysnings- och vigselböckerna 1867-1915, spridda år, och till död- och begravningsböckerna 1869-1915, spridda år. 
21940 – 1961Efter gallring kvarvarande bilagor, ej alla år. Förteckning över utfärdade äktenskapsbetyg 1950-1962, ej alla år. Innehåller även efter gallring kvarvarande bilagor till flyttningslängderna 1945, till födelse- och dopböckerna 1919-1961, ej alla år, till lysnings- och vigselböckerna 1947 och till död- och begravningsböckerna 1917-1949, ej alla år, samt ej gallringsbara bilagor 1978, 1984-1990.


Fortsättning i serierna H VII a-b.