Måndag den 24 januari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Serie

Bilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t o m 1967

Gräve kyrkoarkiv

Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11887 – 1899Värnpliktslistor, ej alla år. Innehåller även bilagor till flyttningslängderna 1906-1915, till födelse- och dopböckerna 1897-1915, ej alla år, till konfirmationsböckerna 1913-1915, till lysnings- och vigselböckerna 1867-1915, spridda år, och till död- och begravningsböckerna 1869-1915, spridda år. 
21940 – 1961Efter gallring kvarvarande bilagor, ej alla år. Förteckning över utfärdade äktenskapsbetyg 1950-1962, ej alla år. Innehåller även efter gallring kvarvarande bilagor till flyttningslängderna 1945, till födelse- och dopböckerna 1919-1961, ej alla år, till lysnings- och vigselböckerna 1947 och till död- och begravningsböckerna 1917-1949, ej alla år, samt ej gallringsbara bilagor 1978, 1984-1990.


Fortsättning i serierna H VII a-b.