bild
Serie

Uppbördsextrakt

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien avser spridda års upp- bördsextrakt för länets fögderier under åren 1704-1790. Dessa extrakt är sockenvis indelade.
I serien finns även ett mindre antal handlingar av annat slag såsom utdrag ur häradsrättsproto- koll.
Serien i arkivkartonger. Vol. 1-2
lev. 1913.

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11704 – 1790Svårt fuktskadad. Innehåller extrakt över 1704 års uppbördsbok för Medelpad; spridda års upp- bördsextrakt för: Gästrikland 1735-1790; för Norra Hälsingland 1752-1763; för Jämtland 1741- 1761; för Medelpad 1758; för Södra Ångermanland 1758; för Norra Ångermanland 1750-1757. 
21730 – 1780Svårt fuktskadad. Innehåller spridda års uppbördsextrakt för Gästrikland under perioden 1730- 1740; utdrag ur häradsrättspro- tokoll från 1770-talet; utdrag ur 1764 års uppbördsbok för Järvsö socken.

Serien upphör.