bild
Serie

Renskrivna diarier

Svea Hovrätt

Serien inbunden. För tiden 1691-1800 alfabetiskt upplagd, därefter kronologiskt med register. Fr.o.m. 1910 endast 1:a huvudavdelningen. Diarierna äro fr.o.m. 1930 delade i två avdelningar, en för besvärsmål och en för ansökningsärenden, med gemensamt register. - Följande specialregister förekomma även: Över testamenten och äktenskapsförord 1801-1916, över bouppteckningar 1801-1916, över anstånd med sådanas ingivande 1868-1916, över stämpelbelopp för bouppteckningar m.m. 1885-1917, över ansökningar om stadfästelse av utländska äktenskapskillnadsdomar 1907, 1910-1929, över besvär i mål ang. upplösning av äktenskap 1919-1929, över överklagade myndighetsförklaringar 1925-1929, över missnöjesanmälningar fr.o.m. 1871, över stämningsansökningar 1867-1921, över auktioner å eller likvid för fastighet m.m. 1871-1929, över sortering och lottning av skriftväxlingar 1801-1845, över stämpelbeläggningsmål 1895-1897, över ansökningar om restitution av stämpelavgift 1911-1929, över besvär rörande böter och viten 1902-1910, över överklagade beslut av underdomstolar 1911-1929, över myndigheters skrivelser 1910, över ansökningar om utbekommande av fullmäktigarvoden 1915-1929, över ansökningar om ersättning för svarandetalans bevakande 1926-1930, över underdomares ansökan om förordnande av förste notarier 1918.

 Volymer (237 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11690Register
 Info/
 
21691 – 1692
 Info/
 
31693
 Info/
 
41694 – 1696
 Info/
 
51696 – 1699
 Info/
 
61700 – 1702För 1703-1704 se C I B 3 bb:2.
 Info/
 
71705 – 1707Titel: Diarium secretarii.
 Info/
 
81708För 1709 se C I b 3 bb:3.
 Info/
 
91710
 Info/
 
101711
 Info/
 
111712 – 1714Titel: Diarium secretarii.
 Info/
 
121715
 Info/
 
131716
 Info/
 
141717 – 1718
 Info/
 
151719
 Info/
 
161720
 Info/
 
171721
 Info/
 
181722
 Info/
 
191723
 Info/
 
201724
 Info/
 
211725
 Info/
 
221726
 Info/
 
231727
 Info/
 
241728
 Info/
 
251729
 Info/
 
261730
 Info/
 
271731 – 1732
 Info/
 
281733
 Info/
 
291734
 Info/
 
301735
 Info/
 
311736
 Info/
 
321737
 Info/
 
331738
 Info/
 
341739
 Info/
 
351740
 Info/
 
361741
 Info/
 
371742
 Info/
 
381743
 Info/
 
391744
 Info/
 
401745
 Info/
 
411746
 Info/
 
421747
 Info/
 
431748
 Info/
 
441749
 Info/
 
451750
 Info/
 
461751
 Info/
 
471752
 Info/
 
481753
 Info/
 
491754
 Info/
 
501755
 Info/
 
511756
 Info/
 
521757
 Info/
 
531758
 Info/
 
541759
 Info/
 
551760
 Info/
 
561761
 Info/
 
571762
 Info/
 
581763
 Info/
 
591764
 Info/
 
601765
 Info/
 
611766
 Info/
 
621767
 Info/
 
631768
 Info/
 
641769
 Info/
 
651770
 Info/
 
661771
 Info/
 
671772
 Info/
 
681773
 Info/
 
691774
 Info/
 
701775
 Info/
 
711776
 Info/
 
721777
 Info/
 
731778
 Info/
 
741779
 Info/
 
751780
 Info/
 
761781
 Info/
 
771782
 Info/
 
781783
 Info/
 
791784
 Info/
 
801785
 Info/
 
811786
 Info/
 
821787
 Info/
 
831788
 Info/
 
841789
 Info/
 
851790
 Info/
 
861791
 Info/
 
871792
 Info/
 
881793
 Info/
 
891794
 Info/
 
901795
 Info/
 
911796
 Info/
 
921800
 Info/
 
931801
 Info/
 
94180215/11 notis om Riddarholmsbranden.
 Info/
 
951803
 Info/
 
961804
 Info/
 
971805
 Info/
 
981806
 Info/
 
991807
 Info/
 
1001808
 Info/
 
1011809
 Info/
 
1021810
 Info/
 
1031811
 Info/
 
1041812
 Info/
 
1051813
 Info/
 
1061814
 Info/
 
1071815
 Info/
 
1081816
 Info/
 
1091817
 Info/
 
1101818
 Info/
 
1111819
 Info/
 
1121820
 Info/
 
1131821
 Info/
 
1141822
 Info/
 
1151823
 Info/
 
1161824
 Info/
 
1171825
 Info/
 
1181826
 Info/
 
1191827
 Info/
 
1201828För tiden 1828-1837 se även C III
 Info/
 
1211829
 Info/
 
1221830
 Info/
 
1231831
 Info/
 
1241832
 Info/
 
1251833
 Info/
 
1261834
 Info/
 
1271835
 Info/
 
1281836
 Info/
 
1291837
 Info/
 
1301838
 Info/
 
1311839
 Info/
 
1321840
 Info/
 
1331841
 Info/
 
1341842
 Info/
 
1351843
 Info/
 
1361844
 Info/
 
1371845
 Info/
 
1381846
 Info/
 
1391847
 Info/
 
1401848
 Info/
 
1411849
 Info/
 
1421850
 Info/
 
1431851
 Info/
 
1441852
 Info/
 
1451853
 Info/
 
1461854
 Info/
 
1471855
 Info/
 
1481856
 Info/
 
1491857
 Info/
 
1501858
 Info/
 
1511859
 Info/
 
1521860
 Info/
 
1531861
 Info/
 
1541862
 Info/
 
1551863
 Info/
 
1561864
 Info/
 
1571865
 Info/
 
1581866
 Info/
 
1591867
 Info/
 
1601868
 Info/
 
1611869
 Info/
 
1621870
 Info/
 
1631871
 Info/
 
1641872
 Info/
 
1651873
 Info/
 
1661874
 Info/
 
1671875
 Info/
 
1681876
 Info/
 
1691877
 Info/
 
1701878
 Info/
 
1711879
 Info/
 
1721880
 Info/
 
1731881
 Info/
 
1741882
 Info/
 
1751883
 Info/
 
1761884
 Info/
 
1771885
 Info/
 
1781886
 Info/
 
1791887
 Info/
 
1801888
 Info/
 
1811889
 Info/
 
1821890
 Info/
 
1831891
 Info/
 
1841892
 Info/
 
1851893
 Info/
 
1861894
 Info/
 
1871895
 Info/
 
1881896
 Info/
 
1891897
 Info/
 
1901898
 Info/
 
1911899
 Info/
 
1921900
 Info/
 
1931901
 Info/
 
1941902
 Info/
 
1951903
 Info/
 
1961904
 Info/
 
1971905
 Info/
 
1981906
 Info/
 
1991907
 Info/
 
2001908
 Info/
 
2011909
 Info/
 
2021910
 Info/
 
2031911
 Info/
 
2041912
 Info/
 
2051913
 Info/
 
2061914
 Info/
 
2071915
 Info/
 
2081916
 Info/
 
2091917
 Info/
 
2101918
 Info/
 
2111919
 Info/
 
2121920
 Info/
 
2131921
 Info/
 
2141922
 Info/
 
2151923
 Info/
 
2161924
 Info/
 
2171925
 Info/
 
2181926
 Info/
 
2191927
 Info/
 
2201928
 Info/
 
2211929
 Info/
 
2221930
 Info/
 
2231931
 Info/
 
2241932
 Info/
 
2251933
 Info/
 
2261934
 Info/
 
2271935
 Info/
 
2281936
 Info/
 
2291937 – 1938
 Info/
 
2301939 – 1940
 Info/
 
2311941 – 1843
 Info/
 
2321844 – 1945
 Info/
 
2331944 – 1945Register
 Info/
 
2341946
 Info/
 
2351946Register
 Info/
 
2361947 – 1948
 Info/
 
2371947 – 1948Register
 Info/