bild
Serie

Bilagor till husförhörslängden t o m 1967

Backa kyrkoarkiv

Serien i kartonger.

 Volymer (8 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/GLA/13016/H VII a/17Häri även bilagor tidigare inlagda i volymer från serie A II a - F. 
Se: SE/GLA/13529/H I/11865 – 1919Handlingar angående: straffade 1865-1919 spridda år, sinnessjuka 1892-1910 spridda år, inskrivningslistor för värnpliktiga 1879-1895 spridda år. 
Se: SE/GLA/13016/K V/11872 – 1881Finnes 1872, 1874, 1881. Handlingar tagna ur husförhörslängderna. 
11888 – 1966Längd över värnpliktiga 1888-1904, handlingar angående: sinnessjuka 1904-1966 spridda år, främmande trosbekännare 1904, sakfällda 1907-1951, fosterbarn 1906-1913. Häri även bilagor till konfirmationsbok 1884-1898, brev till pastor om konfirmation och första nattvardgång 1909, folkskolebetyg 1903-1914. 
21916 – 1957Kungörelser angående äktenskapscertifikat 1916-1930,1934, äktenskapsbetyg 1931-1957. 
31941 – 1967Handlingar angående: faderskapserkännanden 1943-1967, upplösta äktenskap 1941-1967, omyndighetsförklaring 1944-1967, adoption 1943-1967. 
41941 – 1967Diverse bilagor. 
51958 – 1967Kungörelser angående äktenskapsbetyg och ett fåtal -certifikat.