För närvarande är det problem med sökningar och sidvisningar i söktjänsten, felsökning pågår.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Räkenskaper för övriga ändamål

Hedesunda kyrkoarkiv

Serien inbunden om ej annat anges.

 Volymer (28 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1688 – 1723Räkenskaper över förbättringar på prästgården.
Se L I b:1
 
- [H0002]1724 – 1732Räkenskaper för tillsyn och förbättringar på prästgården.
Se L I b:2
 
11732 – 1884Lev 2/1967.
Diverse hushåll- och drifträkenskaper för prästgården, 1732 - 1747, influtna medel vid likvagnens begagnande, 1870 - 1884 och Specialräkenskaper för Benedickska fonden, 1873 - 1884.
Innehåller även: Specialräkenskaper för lasarettsmedel, 1863-1867; Specialräkenskaper för Bibelfonden, 1863-04-20 - - 1872-07-11.

Anm: Boken utgör ursprungligen en räkenskapsbok gällande 1701 - 1708 för två finska regementen. Den har i Hedesunda använts för diverse räkenskaper av såväl privat som officiell natur.
 
21744 – 1885Lev 2/1967. Kapsel.
Tiondelängder, spridda år.
 
31773 – 1776Lev 2/1967.
Räkenskapsbok för kyrkobyggnaden.
 
- [H0003]1853 – 1854Anordning av vin- och byggnadssäden samt prostetunnan.
Se L I b:11
 
41856 – 1876Lev 2/1967
Räkenskapsbok för prästgårdsbyggnadskassan.
 
51860 – 1879Lev 2/1967
Skuldbok för prästgårdsbyggnadskassan.
 
- [H0004]1867 – 18851867-10-28 - - 1885: Redogörelse och räkenskaper för Benedickska fonden.
Se L V b:2
 
- [H0005]1870 – 18791870-09-25 - - 1879: Specialräkenskaper för likvagnskassan (koncept).
Se L I b:15
 
- [H0007]1873 – 18791870-09-25 - - 1884: Influtna medel vid likvagnens begagnande.
Se L V c:1
 
61873 – 19311873-04-28 - - 1884: Specialräkenskaper för Benedickska fonden.
Se L V c:1
 
71885 – 1907Arkivkartong.
Skuldbok för kyrkogårdskassan. Häri även häfte med redogörelse över kyrkogårdskassan, 1873-1884.
 
- [H0009]1901 – 1913Redovisning av uppbörd till prästerskapets avlöning.
Se L I b:19
 
81903 – 1957Band i arkivkartong.
Special över inkomster vid pastorsexpeditionen.
 
91916 – 1957Band och häften i arkivkartong.
Special över Hedesunda prästgårdsbyggnadskassa, 1916-1931 och 1936-1957.
 
101921 – 1959Häften i arkivkartong.
Räkenskaper för Inmonteringskonto, 1921-1937; kassabok för församlingshuset, 1929-1944; församlingens fonder, 1936-1957; pastoratets fonder, 1952-1957 samt Klockargårdens reparationskassa, 1946-1947.
 
111922 – 1981Band i arkivkartong.
Kassaböcker för församlingskassan.
 
121929 – 1933Kyrkorådets kassabok. 
131933 – 1939Kyrkorådets kassabok. 
141933 – 1944Special för prästlönekassan. 
151934 – 1944Kyrkorådets bankkonto. 
161940 – 1945Kyrkorådets kassabok. 
171945Räkenskaper för prästlönekassan. 
181946 – 1955Band i arkivkartong.
Special för löneboställskassan.
 
191946 – 1957Band i arkivkartong.
Kassaböcker för prästlönekassan.
 
201952 – 1958Huvudbok för Hedesunda församlings fonder med bl a gravfonden, klockarboställsfonden och fonden för kyrkans prydande. 
211956 – 1957Special för Hedesunda pastorats Boställskassa.