Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Kyrkoböcker för Kungsholmen

Allmänna arbetskompaniernas arkiv

Ingår för åren 1822-1843 i Kronoarbetskårens arkiv D 3 CE:1. Med register och dödlistor samt förteckning över extra förrättningar åt allmogen på öarna intill Kungsholmen 1833-1847.