Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Ritningar, övriga kyrkor och fastigheter

Överluleå kyrkoarkiv

 Volymer (32 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11943Ålderdomshemmet i Sävast, odat.; Gamla tingshuset, ombyggnad till församlingshem, 1943. 
21945 – 1954Förslag till krematorium i Boden. 
31949Gamla tingshuset, ritningar. 
41949Kyrkkläppen i Boden, generalplan för områdets ordnande. (rullade) 
51957 – 1959Skisser till församlingshem i kv. Blåklockan, Boden. 
61957 – 1961Församlingsgård på kv. Blåklockan nr 12 med ritningsförteckning. 
71957 – 1961Församlingsgård i Boden. 
81959Församlingsgård i Boden. (rullade) 
91960Församlingsgård i Boden. (rullade) 
101962 – 1994Församlingsgård, norra Bredåker 1962-1994; Församlingsgård, Torpgärdan 1971; Prästgården kv. Blåklockan 7, Boden 1972; Församlingsgård, kv. Ingenjören, situationsplan 1973; Kartor över Boden, Svartbyn och Prästholm 1975; Relationsritning, kv. potatis 1976; Iståndsättning av källarutrymmen 1976. 
111981 – 1982Stiftelsen kyrkkläppen, kyrkstugor 1981; Leåkersgården, komplettering av va-anläggning 1981; Överluleå-Gunnarsbyn kyrkliga samfällighet: Ekonomibyggnad 1982. 
121982Gamla tingshuset, elritningar. 
131983 – 1984Ombyggnad av kv. Blåklockan 12. 
141983 – 1984Ombyggnad av kv. Blåklockan 12, (rullade) 
151983 – 1995Ombyggnad av kv. Blåklockan 12, elritningar. (rullade) 
161984 – 1986Församlingsgård, kv. Taffeln, Hamptjärnmora, senare kallad Mikaelskyrkan. 
171984 – 1986Församlingsgård, kv. Taffeln, Hamptjärnmora. 
181985 – 1987Klockstapel, gravplatsen i Boden, "Lundagård". 
191985 – 1986Församlingsgård, kv. potatisen, Sävast. Ritningsförteckning. 
201985 – 1986Församlingsgård kv. potatisen, Sävast, om- och tillbyggnad av församlingsgård. Ritningsförteckning. 
211985 – 1986Församlingsgård, kv. Potatisen, Sävast, el-anläggning och tillbyggnad. 
221985 – 1986Församlingsgård, kv. Potatisen, Sävast, el-anläggning. 
231985 – 1986Församlingsgård, kv. Potatisen, Sävast, relationsritningar uppr. av HSB. (rullade) 
241985 – 1988Församlingsgården, Boden, elritningar 1985; Ombyggnad av kv. Blåklockan 7, Överluleå 1986-1988; Kv. Blåklockan, ombyggnad 1986. 
251992 – 1993Kyrklig byggnad, Sävastön, illustrationsplan, fasader, sektion, planteringsritning. 
261992 – 1993Kyrklig byggnad. Sävastön, måttsättning, littrering, takplan, klockstapel, ytterväggsdetaljer, innerväggselevationer. 
271992 – 1993Kyrklig byggnad, Sävastön, grundplan, stomplan, takstolsplan, sektioner, klockstapel, mm. 
281992 – 1993Kyrklig byggnad, Sävastön, fönsterförteckning, dörrförteckning, värme och sanitet, mm. 
291992Kyrkan, Sävastön, programskiss: illustrationsplan, bottenplan, sektioner. 
301993 – 1995Torpgärdangården, om- och tillbyggnad. 
311993Inredningsförslag, Mariakyrkan, Sävast, juni 1993: Ungdomsverksamhetsrum, kapprum, konfirmand- och studierum, personalrum. 
321993Inredningsförslag, Mariakyrkan, Sävast, juni 1993: kyrkorum, serveringslokal, kyrktorg, samtalsrum.