Torsdag den 1 juni, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen. Beställningsfunktionen till läsesal kommer att vara helt avstängd under tiden som arbetet pågår.

bild
Serie

Avgångsregister

Vallby kyrkoarkiv

Avtryckskort 1947-1967 har gallrats i enlighet med Riksarkivets gallringsbeslut nr 254. Personavier 1968-1991 har gallrats av församlingen.