bild
Serie

Handlingar angående det frivilliga församlingsarbetet. Allmän serie.

Nora bergsförsamlings kyrkoarkiv (T-län)

 Volymer (16 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11867 – 1899Fruntimmerskyddsföreningens protokoll. 
21890 – 1968Okänd frivilligverksamhets kassabok 1890-1893. Församlingsaftornas kassabok 1910-1914. Kyrkliga missionskretsens medlemsförteckning 1922-1940, 1947 och kassabok 1922-1968. Modermötenas mötesdeltagarförteckning och kassabok 1924-1939. 
31909 – 1941Samaritföreningens protokoll 1909-1941. Diakonirådets protokoll 1915. 
41920 – 1981Föreningens Församlingshemmet handlingar. Och odat. 
51921 – 1938Föreningens Församlingshemmet räkenskaper. 
61921 – 1949Ungdoms- och frivilligkretsens protokoll 1921-1949, medlemsmatrikel 1921-1948 och räkenskaper 1921-1933. 
71922 – 1949Ungdoms- och frivilligkretsen årsberättelser. 
81922 – 1981Föreningens Församlingshemmet protokoll 1922-1981 och inventarieförteckningar 1923-1946 och odat. 
91926 – 1994Kyrkobrödrakårens/ församlingskårens medlemsmatrikel 1926-1994, spridda år, och odat. och räkenskaper 1926-1994 samt bokförteckning och lånejournal 1927-1933. 
101926 – 2002Kyrkobrödrakårens/ församlingskårens protokoll 1926-1947 och handlingar 1934-2002, ej alla år, och odat. 
111938 – 1980Föreningens Församlingshemmet räkenskaper. 
121947 – 1994Kyrkobrödrakårens/församlingskårens protokoll. 
131955 – 1978Gyttorps kyrkostiftelses protokoll och handlingar 1955-1978, ej alla år, och räkenskaper 1955-1977. 
141961 – 2003Borns kyrkliga arbetskrets årsberättelser 1961-1993 och handlingar 1964-1988, spridda år, och odat. Kyrkliga missionskretsens protokoll 1989-2003 och handlingar 1979-2000 och odat. 
151974 – 1990Klassböcker för kyrkans barntimmar, söndagsskolan och andra barnaktiviteter. 
161990 – 1998Klassböcker för kyrkans barntimmar, söndagsskolan och andra barnaktiviteter.