Måndag den 31 januari kl. 16.30–22.00 genomförs tekniskt underhållsarbete på webbplatsen. Sökning och bildvisning kan komma att ligga nere helt eller delvis. Beställningsfunktionen till läsesal kommer att vara helt avstängd under den här perioden.
bild
Serie

Bilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. Gallringsbara

Barkeryds kyrkoarkiv

Serien gallras med stöd av RA-MS 2000:5.

Serien upphör 1991-06-30.