Måndag den 14 oktober kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Serie

UTSKRIVNINGSBÖCKER

HOLMSUNDS KÖPING. FOLKSKOLESTYRELSEN

Med uppgifter om bl a:- nummer i förteckningen över barn i skolåldern,- elevens namn och födelsedatum,- målsmannens namn, adress och yrke,- datum för utskrivning och klass från vilken utskrivning skett,- orsak till utskrivning samt- anmärkningar (i förekommande fall).

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0005]1953 – 1957Obbola skola. Ingår i D 3 A:1.