Torsdag den 22 augusti kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Serie

Register över kyrkotillhöriga

S:t Mikaels kyrkoarkiv

Registret som omfattar tiden 1991-07-01 - 1999-12-31 har gallrats med stöd av RA-MS 2000:5.