Torsdagen den 29 februari, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

bild
Serie

Handlingar rörande kyrka, kyrkogård, kyrkliga boställen, prästlöner och donationer

Västerhejde kyrkoarkiv

Serien i arkivbox om inget annat anges..

 Volymer (14 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ViLA/23074/O II/31879 – 1952Av- och tillträdessyner å löneboställena 1879-1950.
Handlingar ang. arrenden, mark, prästgård: protokoll, köpekontrakt 1920-1954.
Diverse skrivelser ang arrenden, löneboställen mm 1885-1942.
Normalavkastiningsuppskattning 1933-1936.
Deklaration å löneboställena 1928-1952.
 
11881 – 1897Karta med tillhörande handlingar angående Sigreifs
prästboställe.
 
Se: SE/ViLA/23074/O II/21881 – 1957Arrendekontrakt å löneboställena. 
21884 – 1999 
Se: SE/ViLA/23074/O II/51888 – 1953Skogshushållningsplaner, stämplingslängder och andra skogshandlingar. 
Se: SE/ViLA/23074/O II/71896 – 1977Skogshushållningsplaner 1937-1977.
Skogsstämplingslängder 1954-1961.
Skogsförvaltningsuppgifter till Stiftsnämnden 1953-1970.
Dikningshandlingar 1896-1948.
Borgensförbindelser å skog och arrenden 1920-1954.
 
Se: SE/ViLA/23074/O II/41912 – 1984Handlingar rörande prästgården, försäljning av kyrklig jord, köpekontrakt mm 1912-1952.
Handlingar rörande prästgårdsbyggnaden, såsom reparationer, bygglov mm 1928-1951.
Försäkringsbrev, hyreskontrakt mm 1979-1984.
 
Se: SE/ViLA/23074/O II/81932 – 1984Arrendekontrakt, skogsbruksplaner, servitut 1976-1984.
Handlingar rörande löneboställena 1946-1984.
Handlingar gällande komministerbostället Sigrajvs och Annexen i Västerhejde1944-1965.
 
31934Inb. Gravbok. 
Se: SE/ViLA/23074/O II/61934 – 1981Arrendekontrakt 1963-1981.
Skogsköpskontrakt 1934-1954.
 
Se: SE/ViLA/23074/O II/91960 – 1997Diverse handlingar. 
41964 – 197434 fotografier uppfodrade på kartong. Från kyrkans restaurering. Ingmar Holmström (tidigare signum R II:4).
Även täckdikningsplan 1974 över Sigrajvs 1:1 med dokumentatuion. Upprättad av Lantbruksnämnden i Gotlands län. Skala 1:2.000.
 
51974 – 1987Fastighetshandlingar. 
Se: SE/ViLA/23074/O I/21980Skrivelse ang. altartavlan.