Med anledning av coronapandemin begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Gallringsbara bilagor till födelse- och dopboken fr o m 1968

Husie kyrkoarkiv

Handlingarna utgallras med 20 års frist enligt RA:s gallrings- beslut 1997:65.