Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Gallringsbara bilagor till födelse- och dopboken fr o m 1968

Husie kyrkoarkiv

Handlingarna utgallras med 20 års frist enligt RA:s gallrings- beslut 1997:65.