bild
Serie

Register över kyrkotillhöriga

Borgeby kyrkoarkiv

Serien utgallrad enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5.