Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Sockenstämmoprotokoll

Ovansjö kyrkoarkiv

 Volymer (9 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1656 – 1683Beslut och åtgärder mot oseder
(sockenstämmoprot.)
Se P: 1
 
- [H0002]1656 – 17051656-1659, 1698-1705
Acta uti prosteting å sockenstämmor
Se P: 1
 
- [H0003]1716 – 1741Sockenstämmoprotokoll
Se K III: 1
 
11738 – 1798Sockenstämmoprotokoll

Inneh. även:
Kyrkorådsprotokoll 1738-1789
Visitationer 1752,1754,1758,1763
,1768,1773,1777,1780,1784,1787.
Prästgårdssyner 1773,1780
 
- [H0004]1787 – 17991787,1788,1796,1799
Sockenstämmoprotokoll
Se O: 3
 
21798 – 1820Sockenstämmoprotokoll

Inneh. även:
Kyrkorådsprotokoll 1801,1807
 
31821 – 1848Sockenstämmoprotokoll

Anm.:
Bland sockenstämmoprotokollen
ingå även särskilda protokoll
med rotehållare.

Inneh. även:
Kyrkorådsprotokoll 1828,1829
Sundhetsnämndens protokoll 1831
Handl. rör. kyrkvaktareval 1831
 
- [H0005]1825 – 1856Originalprotokoll, avskrifter av och utdrag ur
protokoll
Se Högbo K I: 1
 
41848 – 1862Inb.
Sockenstämmoprotokoll
Lev. 14/1964

Inneh. även:
Kyrkostämmoprotokoll 1863-1868.
Skolrådsprot. 1863-04-25.
Utdrag av Ovansjö, Torsåkers och
Årsunda häradsrätts dombok
1865-04-27 (i ärekränkningsmål).