bild
Serie

Handlingar angående kyrka och kyrkogård

Edsvära kyrkoarkiv

Serien i box.

 Volymer (6 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/GLA/13298/O I/41964 – 1983Gravstensritningar 
Se: SE/GLA/13298/O I/51974 – 2001Gravstensritningar 
11885 – 1988Handlingar rörande kyrkogården 1885-1918, 1936-1958, kyrkans renovering 1930, 1935, värmeanläggning 1945-1946, Balltorps gamla kyrka 1930, 1988, rapport över besiktning av kyrkobyggnadens stomme 1969. Häri även kungörelser rörande vinterväghållning 1893 samt gästgiveriet 1903. Häri även handlingar rörande kyrklig jord 1866-1995. 
21946 – 1986Handlingar rörande kyrkan: anbud och entreprenadkontrakt 1951-1953, ritningar renovering 1950-1953, kyrkklockor 1946-1962, korfönster 1948, 1953, nattvardskalk 1953, protokoll från byggnadskommittén 1951-1953, elkontrakt 1954, (odat), koncession, el, 1952, protokoll Riksantikvarieämbetet 1968, förslag till fasadbelysning och anbud 1971, renovering 1972-1973, nybyggnad av personalbyggnad 1983-1984. utvändig renovering 1986, 
31946 – 1982Handlingar rörande utströende av aska 1982, renovering av KArl XII:s bibel 1946, anbud vaser 1958. Häri även handlingar rörande gudstjänsttider 1912-1952, yttranden i kyrka-stat-utredningen 1973-1997 samt handlingar rörande ändrad församlingsindelning 1984. Häri även handlingar rörande skolkantortjänsten 1903-1982, spridda år, veckotimtal för kyrkomusiker 1950-1985, redogörelse för den kyrkomusikaliska verksamheten 1957-1988 samt handlingar rörande kyrkvaktmästartjänsen 1977-1988. Häri även handlingar rörande donationer 1939-1973, syskonen Hilda Albertina och August Fribergs donation 1938-1962, spridda år, 
41940 – 1974Gravregister