bild
Serie

Avsöndringsbilaga till Gävleborgs läns jordebok

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien avser avsöndringsbilagor till Gävleborgs läns jordeböcker (G III a). Volymerna är kronologiskt uppställda över de i länet avsöndrade hemmanen och lägenheterna.
För åren 1874-1896 finns uppgift om årlig avgäld. Åren 1897-1926 finns hänvisning till folio i avsöndringsregistret (C II). För sökande av särskild avsöndring se serie C II. I och med att jord- registren för länets samtliga socknar upplagts upphör serien.
Serien inbunden. Vol. 1-3 lev. 102a/1974, vol. 4-5 lev. 76/1984.

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11874 – 1887Folio 1-297 
21888 – 1896Folio 298-579 
31897 – 1906Folio 580-897 
41907 – 1914Folio 898-1221 
51915 – 1926Folio 1222-1439

Serien upphör.