Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Räkenskaper för fonder samt övriga inrättningar och ändamål


Serien i arkivbox.

För tid efter 1979, se Hammerdal/Gåxsjö samfällighets arkiv, serie G.

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ÖLA/11055/L I a/21895 – 1920Komministergården 1895-1898,
kyrkogårdskassan 1901-1920,
altarprydnadsfonden 1910-1916,
orgelfonden 1912-1913.
 
11897 – 1961Ecklesiastika uppbörder 1987-1965 (spridda år),
Per Anderssons hustrus fond 1904-1938,
Kerstin Andersdotters fond 1904-1938,
kyrkogårdskassan 1921-1938,
Sara Svenssons gravfond 1923-1938,
A. Öhrbergs gravfond 1925-1938,
Gåxsjö kyrkas gåvofond 1926-1938,
Skogsaccisfonden 1930-1938
Restaureringsfonden 1937-1938,
De gamlas dag 1943-1956,
söndagsskolan 1943-1961.
 
Se: SE/ÖLA/11055/L I b/11899 – 1909Sockenbiblioteket 1899-1900,
kyrkogårdskassan 1899-1901,
ränteavkastningsfonden 1899-1901,
kyrkofonden 1908,
reserverade medel 1909.
 
Se: SE/ÖLA/11055/L I b/21899 – 1912Kyrkogårdskassan 1899-1912,
Per Anderssons hustrus fond 1899-1912,
Kerstin Andersdotters fond 1904-1912,
sockenbiblioteket 1906-1912,
reserverade medel 1907-1912,
insamlade medel för klädsel av knäpall 1909-1912,
insamlade medel till kyrkoorgelns renovering 1910-1912,
Gåxsjö Ungdomsförening 1912,
Gåxsjö församlings fond till skolhus och dess underhåll 1912,
Gåxsjö församlings fond till böcker för fattiga skolbarn 1912.
 
Se: SE/ÖLA/11055/L II a/11901 – 1948Sockenbiblioteket 1901-1913,
fonden för böcker för nykterhet 1912-1913,
fonden för byggande och underhåll av skolhus 1912-1925,
fonden för fattiga skolbarn 1912-1948,
Armika Edströms barns fond 1918-1926.