bild
Serie

Övriga handlingar ang. kyrka och kyrkogård

Hammarö kyrkoarkiv

Serien i bunt om ej annat anges. Serien är avslutad. Fortsätter i serie O I - O VI.

 Volymer (8 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11692Karta över Västra Hovlanda beläget i Värmlands län, Kils härad och Hammarö socken, som den blivit upprättad år 1692 av framlidne lantmätaren Christian Roman. Avritad vid Kungl. lantmäterikontoret i Stockholm år 1765 av P. Holmbring. 27 x 47 cm. Äldre beteckning A 697. 
21697Geometrisk karta över Tye och Lindenäs uti Örebro hövdingedöme, Karlstads tingslag och Hammarö socken, sådan som den är vorden författad och beskriven i oktober månad år 1697 av framlidne lantmätaren Jonas Bergius. 50 x 109 cm. Äldre beteckning B 17. 
31743 – 1848Handlingar enligt i bunten inneliggande specifikation. 
41767Karta över hemmanet Västra Hovlanda in- och utägor belägna uti Värmlands län, Karlstads tingslag och Hammarö socken, avmätta och delade år 1767 av Ernst C. Rystedt. 46,5 x 58,5 cm. Äldre beteckning A 698. 
Se: SE/VA/13197/K I/51811Bänkrumslängd. 
51853 – 1855Protokoll vid och handlingar ang. ägoutbyte mellan Hammarö klockareboställe och majorsbostället Hammar i samband med utvidgning av kyrkogården. 
61854Karta över Klockarebostället i Hammarö socken. Upprättad vid ägoutbyte med majorsbostället Hammar år 1854. Av A.F. Wachenfeldt. Format 27,7 x 43,0 cm. Äldre beteckning A 1445. 
6a1841 – 1860Arkivbox. Handlingar rörande Hammarö kyrkas komministerboställe, Lindenäs, 1841-1860, fotostatkopior av räkenskaper och protokoll rörande Hammarö kyrkas ombyggnad 1850-1860-tal, samt handlingar rörande ombyggnaden av Hammarö kyrka 1852-1858.