bild
Serie

Bilagor till konfirmationsboken

Husie kyrkoarkiv

Gallring av bilagor t o m 1967 utfördes 1988 med stöd i SFS 1946:48. Handlingarna utgallras med 20 års frist enligt RA:s gallringsbeslut 1997:65 med undantag av handlingar utfärdade i utlandet.