Måndagar mellan kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

EXAMENSKATALOGER FÖR SMÅSKOLOR OCH FOLKSKOLOR

HOLMSUNDS KÖPING. FOLKSKOLESTYRELSEN

För betygsdokumentation fr o m läsåret 1927/-28 från folkskolans slöjdundervisning, se serie D 6 B.För betygsdokumentation fr o m läsåret 1948/-49 från folkskolans skolköksundervisning (fr o m 1957/-58 kallad undervisning i hushållsgöromål), se serie D 6 C.Volymerna 3, 7, 11 och 22 i arkivboxar och övriga volymer inbundna.

 Volymer (22 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11863 – 1894Holmsunds folkskola. 
21895 – 1917Holmsunds folkskola. 
31918 – 1958Holmsunds folkskola (1917/-18 - 1956/-57) samt Holmsunds centralskola (1957/-58).Lucka läsåren 1918/-19 och 1938/-39. 
41898 – 1915Lövö skola. 
51901 – 1916Lövö folkskola (högre avdelningen). 
61906 – 1916Lövö folkskola. 
71920 – 1951Lövö skola (1919/-20 - 1924/-25), Lövö-Sandviks skola (1925/-26 - 1939/-40 och 1944/-45 - 1950/-51) samt Holmsund B Lövö skola (1940/-41 - 1941/-42).Lucka läsåren 1933/-34, 1942/-43 - 1943/-44 och 1946/-47 - 1948/-49. 
81890 – 1916Folkskolan vid Obbola sågverk. 
91897 – 1916Småskolan i Obbola by. 
101894 – 1917Folkskolan i Obbola by.Häri även examenskataloger för fortsättningsskolan (D 5 B) 1917. 
111918 – 1958Obbola folkskola.Lucka läsåret 1918/-19. 
121891 – 1906Sandviks småskola. 
131902 – 1916Sandviks småskola. 
141907 – 1917Sandviks småskola. 
151883 – 1894Sandviks folkskola. 
161891 – 1909Sandviks folkskola. 
171910 – 1916Sandviks folkskola. 
181895 – 1911Sandviks folkskola (högre avdelningen). 
191912 – 1916Sandviks folkskola (högre avdelningen). 
201887 – 1912Sandviks folkskola (avgångsprövningar). 
211913 – 1920Sandviks folkskola (avgångsprövningar). 
221918 – 1958Sandviks folkskola.Lucka läsåren 1918/-19, 1925/-26 - 1928/-29, 1930/-31 - 1932/-33, 1934/-35 - 1936/-37 och 1938/-39 - 1940/-41.