För närvarande är det problem med vissa sökningar i söktjänsten. Felsökning pågår.

bild
Serie

EXAMENSKATALOGER FÖR SMÅSKOLOR OCH FOLKSKOLOR

HOLMSUNDS KÖPING. FOLKSKOLESTYRELSEN

För betygsdokumentation fr o m läsåret 1927/-28 från folkskolans slöjdundervisning, se serie D 6 B.För betygsdokumentation fr o m läsåret 1948/-49 från folkskolans skolköksundervisning (fr o m 1957/-58 kallad undervisning i hushållsgöromål), se serie D 6 C.Volymerna 3, 7, 11 och 22 i arkivboxar och övriga volymer inbundna.

 Volymer (22 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11863 – 1894Holmsunds folkskola. 
21895 – 1917Holmsunds folkskola. 
31918 – 1958Holmsunds folkskola (1917/-18 - 1956/-57) samt Holmsunds centralskola (1957/-58).Lucka läsåren 1918/-19 och 1938/-39. 
41898 – 1915Lövö skola. 
51901 – 1916Lövö folkskola (högre avdelningen). 
61906 – 1916Lövö folkskola. 
71920 – 1951Lövö skola (1919/-20 - 1924/-25), Lövö-Sandviks skola (1925/-26 - 1939/-40 och 1944/-45 - 1950/-51) samt Holmsund B Lövö skola (1940/-41 - 1941/-42).Lucka läsåren 1933/-34, 1942/-43 - 1943/-44 och 1946/-47 - 1948/-49. 
81890 – 1916Folkskolan vid Obbola sågverk. 
91897 – 1916Småskolan i Obbola by. 
101894 – 1917Folkskolan i Obbola by.Häri även examenskataloger för fortsättningsskolan (D 5 B) 1917. 
111918 – 1958Obbola folkskola.Lucka läsåret 1918/-19. 
121891 – 1906Sandviks småskola. 
131902 – 1916Sandviks småskola. 
141907 – 1917Sandviks småskola. 
151883 – 1894Sandviks folkskola. 
161891 – 1909Sandviks folkskola. 
171910 – 1916Sandviks folkskola. 
181895 – 1911Sandviks folkskola (högre avdelningen). 
191912 – 1916Sandviks folkskola (högre avdelningen). 
201887 – 1912Sandviks folkskola (avgångsprövningar). 
211913 – 1920Sandviks folkskola (avgångsprövningar). 
221918 – 1958Sandviks folkskola.Lucka läsåren 1918/-19, 1925/-26 - 1928/-29, 1930/-31 - 1932/-33, 1934/-35 - 1936/-37 och 1938/-39 - 1940/-41.