bild
Serie

Charta sigillataräkningar

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien avser handlingar rörande
charta sigillatamedlen (stämpel- pappersmedlen) såsom: rapporter över influtna charta sigillata medel; sammandrag över charta sigillatauppbörden från respek- tive härad; förteckningar över charta sigillataförsäljare. För åren 1733-1747 finns sockenvisa förteckningar över de som betalat charta sigillataavgifter i samband med lysningar.
Serien i arkivkartonger där annat
ej anges. Vol. 1-27 lev. 1913, vol. 28-40 lev. 102 a/1974.

 Volymer (41 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11733 – 1734 
21735 – 1737 
31738 – 1747 
41748 – 1750 
51751 – 1752 
61753 – 1754 
71755 – 1756 
81757 – 1759 
91760 – 1761 
101762 – 1765 
111766 – 1772 
121773 – 1780Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. 
131781 – 1786Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. 
141787 – 1793Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. 
151794 – 1802Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. 
161803 – 1809 
171810 – 1814 
181815 – 1820 
191821 – 1825 
201826 – 1829 
211830 – 1831 
221832 – 1836 
231837 – 1843 
241844 – 1846 
251847 – 1850 
261851 – 1854 
271855 – 1858 
281859 – 1879 
291869 – 1899Halvårsförslag över stämpelpapp- ersuppbörden för åren 1873-1899;
redogörelse över stämpelpappers-
uppbörden med tillhörande uträk- ningar för åren 1869-1899; respektive försäljares redogör- elser över stämpelpappersförsälj-
ningen under åren 1869-1888.
Volymen inbunden.
 
301830 – 1872Halvårsförslag över charta sigillata uppbörden. 
311858 – 1866Avräkningar med charta sigillata
försäljare. Med alfabetiskt register över försäljarna. Volymen inbunden.
 
321867 – 1878Avräkningar med charta sigillata
försäljare. Volymen inbunden.
 
331879 – 1884Avräkningar med stämpelpappers- försäljare. Med alfabetiskt register över försäljarna. Volymen inbunden. 
341884 – 1893Avräkningar med stämpelpappers- försäljare. Med alfabetiskt register över försäljarna.
Volymen inbunden.
 
351894 – 1900Avräkningar med stämpelpappers- försäljare för perioden 1/1 1894
t.o.m 12/5 1900. Med register över försäljarna.
Volymen inbunden.
 
361900 – 1902Avräkningar med stämpelpappers- försäljare för perioden 12/5 1900
t.o.m 31/12 1902. Med register över försäljarna.
Volymen inbunden.
 
371903 – 1905Avräkningar med stämpelpappers- försäljare. Med register över försäljarna. Volymen inbunden. 
381906 – 1908Avräkningar med stämpelpappers- försäljare. Med register över försäljarna. Volymen inbunden. 
391903 – 1908Avräkningar med punschstämpel- pappersförsäljare. Med register över försäljarna.
Volymen inbunden.
 
401915 – 1924Avräkningar med stämpelpappers- och överlåtelsestämpelförsäljare.
Volymen inbunden.
 
411842 – 1915Förteckningar över löftesskrifter
för charta sigillata- (stämpel-
pappers-) försäljare samt säkerheter utställda för dessa. Spridda år.

Serien upphör.