Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

På församlingen skrivna samt övriga personlängder

Fässberg (Mölndals) kyrkoarkiv

Serien i band

 Volymer (10 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11894 – 1910Ordinarie fattighjon i Fässberg och deras bostad, främmande trosbekännare, utländska undersåtar inom Fässbergs pastorat, förteckning över husägarne och husens nummer inom Mölndals rotar 
Se: SE/GLA/13147/A II a/141910 – 1916Förteckning över å församlingen skrivna, utländska undersåtar, främmande trosbekännare 
Se: SE/GLA/13147/A II a/181910 – 1916Förteckning över å församlingen skrivna, främmande trosbekännare, utländska medborgare 
Se: SE/GLA/13147/A II a/531940 – 1952Förteckning över å församlingen skrivna, utländska medborgare, främmande trosbekännare, blinda, dövstumma, epileptiker, omyndigförklarade, sinnessjuka och -slöa
Info/
 
21947 – 1958Bok för minnesanteckningar rörande personer vilka pastor beslutat icke skola kyrkobokföras i församlingen
Info/
 
31952 – 1959Förteckning över utländska undersåtar
Info/
 
41952 – 1961Förteckning över personer ej tillhöriga svenska kyrkan
Info/
 
51952 – 1970Förteckning över å församlingen skrivna, blinda, dövstumma, epileptiket, omyndiga, sinnssjuka och -slöa, straffria
Info/
 
61960 – 1967Förteckning över utländska undersåtar
Info/
 
71962 – 1967Förteckning över personer ej tillhöriga svenska kyrkan
Info/