bild
Serie

Övriga handlingar ang. prästerskapet och kyrkobetjäningen

Attmars kyrkoarkiv

Serien i arkivkartong.

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11886 – 1974Handlingar angående kyrkomusikern;
Organistlön och stadga för kyrkobetjäningen, 1886-1956.
Resor för klockare och kantor, skrivelser från Domkapitlet med mera, 1907.
Förslag till löneförmåner och pension åt kantor, 1926-1963.
P.M om kyrkomusiker och uppgifter rörande lön för densamma, 1948-1961.
Kantors verksamhetsberättelse, 1951-1974.

Handlingar anående kyrkvaktmästaren;
Avtal för kyrkvaktmästaretjänsten, 1952-1972.
Kyrkvaktmästarens pensionsförmåner, övriga handlingar rörande densamme, 1957-1962.
Avgivna röstsedlar vid kyrkvaktmästarevalet, 1974.
Angående kyrkvaktmästaren, utan årtal.
 
21956 – 1998Handlingar angående personal, grupplivsförsäkringar, räkenskaper, avräkningslängder, anställningsrutiner, tystnadsplikt, ledighetsansökan med mera, 1956-1965, 1978-1998. 
3– 1999Personalhandlingar - allmänt och alfabetiskt ordnat efter den anställdes efternamn