Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Volym

[Volymförteckning]

Avskrifts- och kopiesamlingen

Grunddata

ReferenskodSE/HLA/9010002/Vol./1a
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/TF74VZT1nqsO1plee8yNm5
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand

Innehåll

Allmän anmärkning1. Anlända passagerare med briggen Carolina från Stockholm till New york 1843-08-28. (Lev 28/1947).
2. Pergamentbrev utfärdat i Brevik, Nordmalings socken, 1494-11-22 tillhörigt Vännes byamän. (ID 423/1946).
3. Salubrev utfärdat i Ragunda 1515. (HLA 1946).
4. K brev 1845 angånde bildandet av Los pastorat. (ID 34/1947).
5. Landshövdingeinstruktion 1723-10-16 med register. (Ur lev 31/1949).
6. Utdrag ur jordebok för Västerbottens södra fögderi, Umeå och Bygdeå socknar, 1681 samt utdrag ur jordebok för Västerbottens län 1691. (Lev 29/1950).
7. Jacob Marschells (1710-1782) självbiografi. Ur A Sturnegks papper, i RA.
8. K brev angående livstidsförläning å Berge och fäbodstället Gavik i Nora socken till kyrkoherden Ericus Olai Warg, 1649-06-12, salubrev till Kjerstin Warg å samma hemman 1664-01-20 samt anteckningar å samma handling angående släkten Warg. Avskriften gjord 1845-02-02. (HLA 1950).
9. Utdrag ur jordebok för Västerbottens län; Umeå och Bygdeå socknar, 1671. (Lev 92/1952).
10. Förteckning upprättad 1809 över Kengis bruks viktigare handlingar 1644-1803. (Lev 25/1956).
11. Pergamentsbrev angående Dingersjö, Njurunda socken, 1426-02-23. (Se A Hellbom Medelpads älde urkunder s 76-77). (Lev 22/1957).
12. Brev från Helena Maria Moritz 1809-12-06, till brodern, borgmästare i Umeå, angående ryssarnas härjningar invid Umeå. (Gåva 1961).
13. Byförening mellan Löfvikens byamän, Tåsjö socken, 1847-05-22. (Lev 42/1953).
14. Visitationsprotokoll 1692-02-10 (troligen ur Undersåkers kyrkoarkiv) innehållande regler för kyrkobokföringen. (HLA 1955).
15. Konung Karl (VIII) Knutssons Hamnskrå, stadgat 1449. (RA:s handlingar).
16. Utdrag ur Nederkalix tingslags häradsrätts dombok 1789, byordning för Näsbyn. (HLA BD 7/1957.
17. Utdrag ur Lycksele lappmarks tingslags urtima ting 1867-09-10, protokoll över Baggböleprocessen. (HLA 1958).
18. Dombrev 1451-03-15 Tuna socken, Medelpad. (Uppsala Universitets Biblioteks: handlingar).
19 Utdrag ur lagfartsprotokoll vid Ovansjö, Torsåkers och Årsunda socknars tingslag 1853-05-26, § 37, Westerhästbo N sub 3. (HLA BD 8/1961).
20. Köpebrev utfärdat 1485 vid ting med Selångers skeppslag och kopia av d:a faksimil i Sundsvalls-Posten 1906-04-14. Bifoga en utredning av Diplomatariekommittén (Jan Liedgren) och kopia ur "Det gamla Medelpad", nr 8, s 125-127. (HLA F 72/1964).
21. Byordning för Ovansjö, Borgsjö socken, 1817. (Lev 193/1964).
22. Fastebrev utfärdat av Piteå tingslags häradsrätt 1744-09-07 beträffande Långnäs, Piteå socken. Original hos Axel Jonsson i Roknäs. (HLA 1965).
23. Utdrag ur kyrkoherde Pehr Högströms (1714-1784) dagbok. Manus i Örnsköldsviks fornminnesmuseum. Avskrift av FD M Hofrén 1919. (HLA 1965).
24. Kort berättelse om Lappmarkens äldsta inbyggare av E Holmstrtöm med tabell över befolkning i Västerbottens lappmark 1700-1827. Original i Hushållningssällskapets i Umeå arkiv. Johan Zacharias Bångs (1782-1845), "Sven Dufva", levnadshistoria. (Gåva 1966).

Kontroll

Skapad2009-03-16 12:44:00
Senast ändrad2009-03-30 13:11:27