Se även: SE/RA/730329 Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande
A Protokoll 
A I Organisationskommitténs protokoll 
Loading ...
A II Diverse tävlingsprotokoll 
Loading ...
B Koncept till utgående skrivelser 
Loading ...
D Liggare 
Loading ...
E Inkomna skrivelser 
E I Anmälningar 
1  
Loading ...
2  
Loading ...
3  
Loading ...
4  
Loading ...
5  
Loading ...
6  
Loading ...
7  
Loading ...
8  
Loading ...
9  
Loading ...
10  
Loading ...
11  
Loading ...
12  
Loading ...
13  
Loading ...
14  
Loading ...
15  
Loading ...
16  
Loading ...
17  
Loading ...
18  
Loading ...
19  
Loading ...
20  
Loading ...
21  
Loading ...
E II Sekretariatets utlandskorrespondens 
Loading ...
E III Diverse övrig korrespondens 
Loading ...
F Ämnesordnade handlingar 
F I Handlingar rörande anställda, funktionärer m fl 
Loading ...
F II Handlingar rörande träning 
Loading ...
F III Diverse trycksaker och handlingar rörande dessa 
Loading ...
F IV Smärre ämnesordnade handlingar 
Loading ...
F V Handlingar rörande officiella redogörelsen 
Loading ...
G Räkenskaper 
G I Huvudböcker 
Loading ...
G II Kassaböcker 
Loading ...
G III Verifikationer 
Loading ...
H Statistik 
Loading ...
J Ritningar m m 
Loading ...
Z Ljud- och bildband 
Z I Olympiafilmen 1912 
Ö Övriga handlingar 
Ö I Organisationskommitténs subkommittéers handlingar 
Ö I a Arbetsutskottets handlingar 
Loading ...
Ö I b Byggnadskommitténs handlingar 
Ö I c Ekonomisektionens handlingar 
Loading ...
Ö I d Förströelsekommitténs handlingar 
Loading ...
Ö I e Inkvarteringskommitténs handlingar 
Loading ...
Ö I f Medalj- och märkeskommitténs handlingar 
Loading ...
Ö I g Mottagningskommitténs handlingar 
Loading ...
Ö I h Handlingar rörande nationsvärdar 
Ö I i Presskommitténs handlingar 
Loading ...
Ö I j Reklamkommitténs handlingar 
Ö I ja Reklamkommitténs handlingar: reklam i Sverige 
Loading ...
Ö I jb Reklamkommitténs handlingar: reklam i utlandet, allmänt 
Loading ...
Ö I jc Reklamkommitténs handlingar: konsulatsreklam 
Loading ...
Ö I jd Reklamkommitténs handlingar: övrig utlandsreklam m m 
Loading ...
Ö I k Tekniska sektionens handlingar 
Loading ...
Ö II a Kommitténs för allmän idrott handlingar 
Loading ...
Ö II b Kommittéernas för bergbestigning och jakt handlingar 
Loading ...
Ö II c Brottningskommitténs handlingar 
Loading ...
Ö II d Cyklingskommitténs handlingar 
Loading ...
Ö II e Dragkampkommitténs handlingar 
Loading ...
Ö II f Fotbollskommitténs handlingar 
Loading ...
Ö II g Fäktningskommitténs handlingar 
Loading ...
Ö II h Gymnastikkommitténs handlingar 
Loading ...
Ö II i Hästtävlingskommitténs handlingar 
Loading ...
Ö II j Jaktkommitténs handlingar 
Ö II k Lawn-Tenniskommitténs handlingar 
Loading ...
Ö II l Kommitténs för modern femkamp handlingar 
Loading ...
Ö II m Prisbedömningsjuryns för musik handlingar 
Ö II n Roddkommitténs handlingar 
Loading ...
Ö II o Seglingskommitténs handlingar 
Loading ...
Ö II p Simkommitténs handlingar 
Loading ...
Ö II r Skyttekommitténs handlingar 
Loading ...
Ö III Handlingar tillhörande V Olympiadens jubileumskommittéer 
Ö III a Handlingar tillhörande V Olympiadens jubileumskommittéer: 25-årsjubiléet 1937 
Loading ...
Ö III b Handlingar tillhörande V Olympiadens jubileumskommittéer: 30-årsjubileet 1942 
Loading ...
Ö IV Tidningsurklipp 
Loading ...

1.
Ingen titel
Volym , Stockholmsolympiaden 1912

 Grunddata 
ReferenskodSE/RA/730226/E I/8
ArkivinstitutionRiksarkivet
 Innehåll 
Allmän anmärkningAllmän idrott: o) trestegshopp; p) stavhopp; q) spjutkastning (fattning på mitten) bästa hand; r) spjutkastning (fattning på mitten) höger och vänster hand; s) diskuskastning bästa hand; t) diskuskastning, höger och vänster hand; u) kulstötning, bästa hand; v) kulstötning, höger och vänster hand; x) släggkastning
 Tillgänglighet 
SekretessNej
Restriktioner enligt PULNej
 Hänvisningar 
Relaterade arkivenheter
Reproducerad på: (SE/RA/8204/LIA/RA-F035-13084)
Reproducerad på: (SE/RA/8204/LIA/RA-F035-13085)
Reproducerad på: A0060628 (SE/RA/83002/2011/01/A0060628)
 Kontroll 
Senast ändrad2011-05-23 10:12:57