bild
Serie

Skrivelser, resolutioner, utslag, memorial

Harmångers kyrkoarkiv

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11712 – 1740Inb "Ex venerandi consistorii, med curserne ifrån högährevördige H:r probsten i Delsbo, ankomne brefs copier bok." 
21741 – 1784Inb Brevkopiebok,
Häri även kollekträkenskaper 1768-1793
 
- [H0001]1843 – 1874Kungörelser, se G I:5 
31869 – 1965Arkivkartong KB:s utslag angående vägar och broar 1883-1943, ang flottning och flottningsleder 1870-1922 skrivelser och resolutioner från Kungl Maj:t
och andra myndigheter i skilda ärenden 1869-1943 spr år, Resolution till Kungl. Maj:ts Befallningshavande 1914,
Länsstyrelsens resolution angående avveckling av kommunalstämmans förvaltning
av vissa jordägartillgångar
inom Harmångers socken
 
41881 – 1962Arkivkartong Kungörelser,
lucka 1923-1941
 
51963 – 1990Arkivkartong Kungörelser 1963-1973, tillkännagivande av protokollsjustering 1974-1987,
Kungörelser 1977-1990 spr år
 
61971 – 1989Arkivkartong
Skrivelser i skilda ärenden,
Skrivelse från Nordanstigs kommun gällande en översiktsplan för Nordanstig 1989