Måndag den 31 januari kl. 16.30–22.00 genomförs tekniskt underhållsarbete på webbplatsen. Sökning och bildvisning kan komma att ligga nere helt eller delvis. Beställningsfunktionen till läsesal kommer att vara helt avstängd under den här perioden.
bild
Serie

Skrivelser, resolutioner, utslag, memorial

Harmångers kyrkoarkiv

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11712 – 1740Inb "Ex venerandi consistorii, med curserne ifrån högährevördige H:r probsten i Delsbo, ankomne brefs copier bok." 
21741 – 1784Inb Brevkopiebok,
Häri även kollekträkenskaper 1768-1793
 
- [H0001]1843 – 1874Kungörelser, se G I:5 
31869 – 1965Arkivkartong KB:s utslag angående vägar och broar 1883-1943, ang flottning och flottningsleder 1870-1922 skrivelser och resolutioner från Kungl Maj:t
och andra myndigheter i skilda ärenden 1869-1943 spr år, Resolution till Kungl. Maj:ts Befallningshavande 1914,
Länsstyrelsens resolution angående avveckling av kommunalstämmans förvaltning
av vissa jordägartillgångar
inom Harmångers socken
 
41881 – 1962Arkivkartong Kungörelser,
lucka 1923-1941
 
51963 – 1990Arkivkartong Kungörelser 1963-1973, tillkännagivande av protokollsjustering 1974-1987,
Kungörelser 1977-1990 spr år
 
61971 – 1989Arkivkartong
Skrivelser i skilda ärenden,
Skrivelse från Nordanstigs kommun gällande en översiktsplan för Nordanstig 1989