Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Verksamhetsregister

Hackvads kyrkoarkiv

Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet. Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100. Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 1997:65. Papperslistor för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.