Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Bilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Ej gallringsbara.

Lerbo kyrkoarkiv

Handlingar utfärdade i utlandet och handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.

I Lerbo kyrkoarkiv har sådana handlingar inte påträffats.