Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

FÖRTECKNINGAR ÖVER STADSFULLMÄKTIGES LEDAMÖTER

UMEÅ STAD. STADSFULLMÄKTIGE

Avser årsvisa förteckningar över dels stadsfullmäktiges ledamöter dels ledamöter och suppleanter i stadens styrelser, nämnder och kommittéer.

Arkivboxar om inte annat anges.


 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [00004]1950 – 1970

Digitalt avställt register över stadsfullmäktiges ledamöter 1950-1970 är bilagt historiken.

 
11912 – 1917

Band. C:a 1912-1917 förd alfabetisk (efter det kommunala organets namn) förteckning över ledamöter.

 
21912 – 1970

Lucka 1933.