bild
Serie

Kartor och ritningar - Pålkems kyrka, prästgård och kyrkogård

Gällivare kyrkoarkiv

OVIc:1 i arkivkartong och OVIc:2 i kart- och ritningsarkiv..

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11904 – 1962Kvarligger i arkivkartong:
Avser kyrka och prästgård
Vitträsk kapell, original. Fasad mot norr, gavel mot väster, tvärsektion, längdsektion, plan och plan av läktaren, 1904-1906.
Prästgård i Vitträsk anmäld inför Kongl. Öfverintendentsembetet, 1910.
Ritning, kyrkogården, 1911-1951.
Prästgården: planerna, 1913.
Uthus till Prästgårdsbyggnaden, 1913.
Karta över kyrka- och bostadstomt (original), 1920.
Ritning till prästgården, 1921.
Ritning till prästgården, långfasad, skärning A-B plan av bottenvåning, plan av andra våningen (original), 1921.
Ritning till uthus och bagarstuga, 1921.
Karta över gåvohandling, Vitträsk 4:4, 1925.
Karta över Vitträsk 4:1, 1934.
Skiss för vedskjul, 1935.
Ritning till takkrona, 1937.
Ritning till ombyggnad av prästgården (original och kopia), 1939.
Handlingar se O I b
Karta över ett område och samfälld jord till Vitträsk by, 1943.
Vitträsk begravningsplats (original), 1948.
Prästgård. Fasader, sektioner och planer, 1949.
Karta över Pålkem 4:3, 4:4, 4:8, 7:1 och 9:1. Samfälld jord till Pålkems by (original), 1951.
Karta över Pålkem 4:3, 4:4, 4:8, 7:1 och 9:1. Samfälld jord till Pålkems by med avstyckning - beskrivning (original), 1951.
Räcke till yttertrappa, Pålkems kyrka, 1958.
Garage i Pålkem, 1962.

Avser kyrkogård
Skiss på stenmur, odat.
Karta över kyrkogårdstomt upprättad av Gustaf Nyberg, odat.
Karta över Vitträsk kyrkogård och kyrkotomt, odat.
Karta över kyrkogård och kyrkotomt vid Vitträsk by. Upprättad av Baningenjör S Möller, 1908.
Skiss över Vitträsk begravningsplats. Godkänd av Biskopsämbetet och Landskansliet i Luleå 1911. Ritad av Georg Bergfors.
Kyrko- och kyrkogårdsgrindar, 1945.
Begravningsplats i Vitträsk. Ritad av Ragnar Kempe, 1948.
Begravningsplats i Vitträsk. Ritad av Ragnar Kempe. Kompletterad 1949 och 1950, gravplats 54-120.
Höjdkarta, 1950.
Gravkarta kompletterad med nya gravar, 1951.
Begravningsplats i Vitträsk. Ritad
Info/
 
2Odat.Planritning i blyerts över Vitträsk begravningsplats.
Info/