bild
Serie

Liggare över beviljade ledigheter

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien avser liggare över ledig- heter som beviljats landskon- torets personal. Fr o m år 1942 redovisas den extra anställda personalens ledigheter åtskilt från den ordinarie. Fr o m år 1944 återfinns städpersonalens ledigheter på särskild plats i liggaren. Lev. 76/1984.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11938 – 1949Band


Serien upphör.