Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Övriga handlingar

Ovansjö kyrkoarkiv

 Volymer (11 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11293 – 1739Anteckningar av olika slag
Innehåller:
Kopia 1603 (i avskrift 1693) av brev 1293 samt av inventarium
Kopia av ärkebiskopens brev 1622-09-18 om Högbo kapell
Acta uti prosteting och sockenstämmor 1656-1659, 1698-1705
Beslut och åtgärder mot oseder (sockenstämmoprot.) 1656-1683
Kyrkoinventarium 1656
Prästgårdsinventarium 1656-1667
Anteckningar om förbättringar i kyrkan och föräringar 1657-1667,
1698-1738
Prästgårdsinventarium 1670
Prästgårdssyn m. handl. 1670
Anteckningar om reparationer å
prästgården 1670-1739
Bänkdelningslängd, odat.
Historiska anteckningar 1695-1705
 
- [H0001]1538 – 1761Series pastorum
Se O: 1
 
21603 – 1862Strödda handlingar
Innehåller:
Kyrkoinventarium 1603
Prästgårdsinventarium 1603
Anteckningar om byggningar 1558-1603
Ekonomisk inventering 1833
Handl. rör. Järbo kapellag 1861-1862
Series pastorum 1530-talet-1831
Strödda handlingar.
Häri även en lev. 38/1959 = ett kvitto 1786-11-18 av oviss proveniens (icke
fr. RA).
 
- [H0002]1670 – 1707Series pastorum
Se C: 1
 
- [H0003]1697Anteckningar om året 1697
Se L I: 2
 
- [H0004]1788 – 18081788,1804-1808
Kungörelser
Se O: 3
 
- [H0005]1812Anteckningar om sockenskolmästare
Se D I: 2
 
31821Specialjordebok för Ovansjö socken 
- [H0006]1821 – 1822Anteckningar om märkliga händelser
Se A I: 7 a
 
- [H0007]1931 – 1932Ungdomskretsens handlingar
Se H I: 1
 
- [H0008]1932Åsens syförenings handlingar
Se H I: 1